ఆసియన్ గేమ్స్ 2018 ప్రత్యేకతలు

1962 తరువాత ఆసియన్ గేమ్స్ నిర్వహించడం ఇండోనేషియా కు ఇది రెండవ సారి నిజానికి ఈ గేమ్స్ ను వియత్నాం నిర్వహించాలి .కాని ఆదేశం తప్పుకోవడం వలన ఈ అవకాశం ఇండోనేషియా కు దక్కింది .జకార్తా మరియు పలెంబంగ్ లో ఈ క్రీడలు జరుగుతున్నాయి .2018 ఆసియన్ గేమ్స్ లో 462 స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ లో పోటీలు జరుగుతున్నాయి ,2010 ఆసియన్ గేమ్స్ తరువాత ఎక్కువ ఈవెంట్స్ నిర్వహించ బడుతున్నది ఈ గేమ్స్ లోనే అని చెప్పవచు .ఈ సారి ఆసియన్ గేమ్స్ లో ఫొనెటికల్,వుషు పారగ్లిడ్డింగ్,జెట్ స్కై ,ఈ స్పోర్ట్స్ మొదలగు క్రీడలు మొదటి సారిగా ప్రవేశ పెడుతున్నారు. వీటి తో పాటు మరొక ప్రత్యేకత కూడా వుంది అది ఏమిటంటే ఉతర కొరియా మరియు దక్షణ కొరియా రెండు దేశాలు ఒక టీం గ ఆడుతున్నాయి ఇది ఒక చారిత్రక గట్టంగ చెప్పవచ్చు.వాస్తవానికి ఈ ఆసియన్ గేమ్స్ 2019 లో నిర్వహించాల్సింది . కొన్ని కారణాల వలన 2018 లో నిర్వహిస్తున్నారు.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *