బాస్కెట్ బాల్ చరిత్ర


బాస్కెట్బాల్  1891 లో  ప్రారంభమైంది  దేనిని
కెనడియన్  అయిన  జేమ్స్ నైస్మిత్  రూపొందించాడు
ఫుట్బాల్  తో పోల్చుకుంటే గాయాలు  కు అవకాశం లేని క్రీడగా.రూపొందించాడు.
ఈఆట, త్వరగా  అభివృద్ది చెందింది
మొదట  అమెరికాలో. తరువాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా .
అభివృద్ది చెందింది
బాస్కెట్బాల్    తరువాత   అమెరికన్ కళాశాలల్లో ప్రవేశ పెట్టారు

1949 లో     (NBA)   అమెరికన్ నేషనల్ బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ ప్రారంభించారు

ఆ తరువాత బాస్కెట్బాల్ అమెరికన్ సంస్కృతిలో ఒక సమగ్ర భాగంగా మారింది.

జేమ్స్ నైస్మిత్     ఈ ఆట కొరకు 13 నియమాలను ప్రచురించాడు.
అతను తొమ్మిది క్రీడాకారులు ప్రతి రెండు జట్ల కి కేటాయించాడు
ఆట యొక్క లక్ష్యం బాస్కెట్బాల్  ని    పండ్లా బుట్టల లోనికి విసిరాలి .వేసిన ప్రతిసారి ఒక పాయింట్, వేసేవారు తరువాత ప్రస్తుత రూపు సంతరించుకుంది.
మొదటి పబ్లిక్ బాస్కెట్బాల్ గేమ్ మార్చి 11, 1892 న స్ప్రింగ్ఫీల్డ్, మాసాచుసెట్స్,లో ఆడబడింది [

 

 

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *