అమలు దిశగా బీసీసీఐ కొత్త రాజ్యాంగం

అమలు దిశగా బీసీసీఐ కొత్త రాజ్యాంగం
జస్టిస్ లోధా కమిటీ సిఫారసు తో కూడిన కొత్త రాజ్యాంగాన్ని ఆగస్టు 9న సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించింది దానికి అనుగుణంగా తమిళనాడులో ఈ రాజ్యాంగాన్ని బీసీసీఐ నమోదు చేయించింది. ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదిస్తున్నట్లు వివిధ రాష్ట్ర సంఘాలు 30 రోజుల్లోగా అంగీకారాన్ని తెలిపాలి.
త్వరలోనే ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు పరిపాలన కమిటీ ఏర్పాట్లు ప్రారంభించింది. ఎన్నికల సమయంలో లాబీయింగ్ అడ్డుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక రాష్ట్రం ఒక్క ఓటు విధానాన్ని అమలు చేయాలనుకుంది. అయితే వివిధ రాష్ట్రాలలో కొన్ని సంఘాలు చాలా సంవత్సరాల నుండి సేవలు చేస్తున్నందున వాటికి గుర్తింపు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో సుప్రీంకోర్టు ఈ నిబంధనలను సవరించింది. మొత్తానికి పాత పద్ధతిలోనే ఎన్నికలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *