టీవీ సీరియల్ లో నటిస్తున్న భారత నెట్బాల్ కెప్టెన్

23 సంవత్సరాల వయసులో వైదొలగవలసి వచ్చింది. నెట్బాల్ మ న దేశంలో ఆచరణీయ కెరీర్  కాదు: Tehlan భారత నెట్బాల్ భారత బాక్సింగ్ కంటే చెత్తగా ఉంది నెట్బాల్ పలు దేశాల్లో  వున్నా ఆదరణ మనదేశం లో లేదు ప్రభుత్వం నుండి …

Read More