బాస్కెట్ బాల్ చరిత్ర

బాస్కెట్బాల్  1891 లో  ప్రారంభమైంది  దేనిని కెనడియన్  అయిన  జేమ్స్ నైస్మిత్  రూపొందించాడు ఫుట్బాల్  తో పోల్చుకుంటే గాయాలు  కు అవకాశం లేని క్రీడగా.రూపొందించాడు. ఈఆట, త్వరగా  అభివృద్ది చెందింది మొదట  అమెరికాలో. తరువాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా . అభివృద్ది చెందింది …

Read More