బాస్కెట్ బాల్ చరిత్ర

బాస్కెట్బాల్  1891 లో  ప్రారంభమైంది  దేనినికెనడియన్  అయిన  జేమ్స్ నైస్మిత్  రూపొందించాడుఫుట్బాల్  తో పోల్చుకుంటే గాయాలు  కు అవకాశం లేని క్రీడగా.రూపొందించాడు.ఈఆట, త్వరగా  అభివృద్ది చెందింది  మొదట  అమెరికాలో. తరువాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా .అభివృద్ది చెందిందిబాస్కెట్బాల్    తరువాత   అమెరికన్ కళాశాలల్లో ప్రవేశ …

Read More