క్యారం బోర్డు లో అర్జున అవార్డ్ గ్రహీత

A. మరియా Irudayam (చెన్నై, భారతదేశం లో  1956 లో జన్మించాడు)భారతదేశం యొక్క రెండు-సార్లు ప్రపంచ క్యారమ్ ఛాంపియన్ మరియు తొమ్మిది సార్లు జాతీయ ఛాంపియన్గా నిలిచాడుఅతను 1996 లో ప్రతిష్టాత్మక అర్జున అవార్డు, అందుకున్నాడు carrom లో అర్జున అవార్డు …

Read More