ఆడుతున్న మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ లో శతకం చేసిన వారు

ఆడుతున్న మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ లో శతకం చేసిన వారు

 ఆడుతున్న మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ లో  శతకం చేయడం  చాల  గొప్ప విషయం 2016 డిసెంబర్ వరకు చూసినట్లయితే  101  ఆటగాళ్లు ఆడుతున్న మొదటి మ్యాచ్ లో శతకం చేశారు. ఇందులో  రెండు ఇన్నింగ్స్ లో  శతకం చేసిన వాళ్లు ఇద్దరు …

Read More

అతని జీవితాంతం ఒక ప్రయాణీకున్ని మరువడు

సంతోష్ ఠాకూర్, ఒక ఆటోరిక్షా డ్రైవర్, అతని జీవితాంతం ఒక  ప్రయాణీకుల మరువడు 2011 ప్రపంచ కప్, సౌత్ ఆఫ్రికన్స్ భారతదేశంలో  మ్యాచ్ ఆడటానికి వచ్చిన సమయంలో ఫాస్ట్ బౌలర్ మోర్న్ మోర్కెల్ నగరం చుట్టూ ఆటో  తిరగాలి అనుకున్నాడు అప్పుడు …

Read More