మేన్స్ ఫుట్బాల్ టీం కు మహిళా కోచ్ :గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్

మేన్స్ ఫుట్బాల్  టీం కు మహిళా  కోచ్ :గిన్నిస్ బుక్  రికార్డ్ Chan yuen ting మహిళా ఫ్యూట్బాల్ coach  హింకాంగ్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో  ఈస్టర్ జట్టు విజయం తో తన సత్తా ప్రపంచానికి  చాటింది .దానితో గిన్నిస్ రికార్డు …

Read More

ఫుట్బాల్

మ్యాచ్లు పోటీ నియమాలు ప్రకారం, సహజ లేదా కృత్రిమ ఉపరితలాలపై( ground) ఆడ వచ్చు. కృత్రిమ ఉపరితలాలు పచ్చ రంగు లో ఉండాలి. కృత్రిమ ఉపరితలాలు క్లబ్ పోటీలమ్యాచ్లల కు గాని FIFA అనుబంధిత సంఘాల ప్రాతినిధ్య జట్టుల మధ్య జరిగె …

Read More

ఫుట్బాల్ చరిత్ర

రగ్బీ ఫుట్బాల్ మరియు అసోసియేషన్ ఫుట్బాల్ రెండు  శాఖలుగా  విడిపోయినప్పుడు1863ఇంగ్లాండ్లో ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ఏర్పడింది –క్రీడ ల యొక్క మొదటి పాలకమండలి      (governing body). గ నిలిచింది.కాలక్రమేణా ఆట ఎన్నో మార్పులు గురి అవుతూ. ప్రస్తుత రూపం సంతరించుకుంది క్రి. పూ  రెండవ …

Read More