2018ఐ పి ఎల్ సీసన్ కొంత మంది ఆటగాళ్లకు బౌష చివరిది కావచ్చు

2018 ఐ పి ఎల్ సీసన్ కొంత మంది ఆటగాళ్లకు చివరిది కావచ్చు!

ఇప్పుడు జరువుతున్న 201 8ఐ పి ఎల్ సీసన్ కొంత మంది ఆటగాళ్లకు బౌష చివరిది కావచ్చు కొత్త మంది ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో ఎంతగానో రాణిస్తారు అనుకున్న అటువంటి యువరాజ్ సింగ్ మరియు gambhir తరువాత క్రికెట్ ఐపీఎల్ లో అవకాశం …

Read More

Ipl లో చీర్ గర్ల్స్ జీతం ఎంతో తెలుసా

  మనం Ipl లో చూస్తున్నాం  సిక్స్ లేదా ఫోర్ కొట్టినప్పుడు ప్రేక్షకులను ఉచ్ఛహ పర్చాడానికి చీర్ గర్ల్స్ డాన్స్  చేస్తారు ,వారి డాన్స్ ipl కు ఒక కొత్త  ఆకర్షణ  తీసుకువచ్చింది. ఈ అందమయిన భామలు డాన్స్ ప్రేక్షకులను మరింతగా …

Read More