దేవేంద్ర జజరియా ఖేల్ రత్న అవార్డుకు నామినేట్ చేయబడ్డాడు.

దేవేంద్ర జజరియా ఖేల్ రత్న అవార్డుకు నామినేట్ చేయబడ్డాడు. మొట్ట మొదటి సారిగా ఒక పార  ఒలింపియన్ నామినెట్ చేయ బడినాడు. జావెలిన్ త్రో లో  పార ఒలంపిక్స్ లో రెండు స్వర్ణ పథకాలు సాధించాడు సెలక్షన్ కమిటీ మొదటి ప్రాధాన్యత …

Read More

జావలిన్ గ్రిప్

జావలిన్ ఒలింపిక్ ఆటలలో అలాగే ఉన్నత పాఠశాల మరియు కళాశాల లో ప్రముఖ ట్రాక్ మరియు ఫీల్డ్ క్రీడ, జావెలిన్ కు సరయిన టెక్నిక్ , బలం ,,మరియు స్థిరత్వం అవసరం జావలిన్ grip మూడు రకాలుగా వుంటుంది మీ త్రో …

Read More