కబడ్డీ మాస్టర్స్ దుబాయ్ 2018

  ఆరు దేశాల కబడ్డీటోర్నమెంట్ కబడ్డీ మాస్టర్స్ దుబాయ్ 2018 రెపటినుండి ప్రారంభం కానుంది. వివిధ దేశాలలో కబడ్డీ విస్తరించడానికి ఈ టోర్నమెంట్ ఒక పునాదిగా ఉపయోగ పడుతుంది అని భావిస్తున్నారు. ఈ టోర్నమెంట్ దుబాయ్లోని ఆల్ వాస్ల్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో …

Read More

కబడ్డీ చరిత్ర

  కబడ్డీ చాల ప్రఖ్యాతి గాంచిన భారతీయ ఆట ఇది తమిళనాడు నుండి వచ్చినది అని,4000 సంవత్సరాల క్రితం  ప్రారంభ మయినది అని నమ్మకం. కబడ్డీ ని game of masses – గ పరిగణించే వారు ఇది చాల సులబమయిన …

Read More