ఒలంపిక్స్ లో ఆర్ట్స్ కాంపిటేషన్స్

ఒలంపిక్స్ లో ఆర్ట్స్ కాపిటషన్స్ ఏమిటి అనుకుంటున్నారా నిజమే ఓప్పుడు ఉ ండేది .1912 నుండి 1948 వరకు జరిగిన ఒలంపిక్ క్రీడల్లో ఈ పోటీలు ఉండేవి , అసలు Olympics లో ఆర్ట్స్ పోటీలు నిర్వహించాలనేది. ఎవరి ఆలోచన తెలుసా …

Read More
హుసైన్ బోల్ట్

గోల్డెమెడల్ పోగొట్టుకున్న హుస్సేన్ బోల్ట్

 బోల్ట్ ఇది క్రీడాకారులకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు  2008 ఒలంపిక్స్ నుండి 2016 ఒలంపిక్స్ వరకు  9 ఒలంపిక్ మెడల్ సాధించాడు . 2008లో జరిగిన బీజింగ్  ఒలింపిక్స్లో  4 *100 మీటర్ల పరుగుపందెంలో తన సహచర సభ్యుడైన      …

Read More

మొట్ట మొదటి ఒలింపిక్ విజేత

మీకు ప్రాచీన ఒలింపిక్స్లో మొదట (గెలిచి)నమోదు చేయపడిన ఒలింపిక్ ఆటగాని గురించి తెలుసా ? ఛాన మందికి తెలిసి ఉండదు. ఇప్పుడు అతని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. అతని “పేరు కొరో బస్ ఎలి” ఇతను క్రీస్తు పూర్వం 776 సంవత్సరం లో …

Read More

ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొన్న భీముడు

  ప్రవీణ్ కుమార్ (జననం ప్రవీణ్ కుమార్ Sobti 6 డిసెంబర్ 1947) ఒక  అథ్లెట్ మరియు చలనచిత్ర నటుడు. అతను  1988 లో వచ్చిన  మహాభారతం   సీరియల్  లో భీముని  “పాత్ర  పోషించాడు   హిందీ చిత్రాల్లో  కూడా  నటించాడు . అతను   అర్జున అవార్డు గ్రహీత 1960 లో …

Read More