ఒలింపిక్ పథకం మరియు నోబెల్ ప్రైజ్ గెలిచిన ఆటగాడు

ఫిలిప్ జాన్ నోయెల్ బేకర్, ఒక బ్రిటిష్ రాజకీయవేత్త, దౌత్యవేత్త, విద్యా,వేత్త అసాధారణ ఔత్సాహిక అథ్లెట్ మరియు నిరాయుధీకరణ కోసం ప్రచారం చేసిన వ్యక్తి అతను బ్రిటిష్ జట్టు జెండా చేపట్టి ఆంట్వెర్ప్ 1920 వేసవి ఒలింపిక్స్లో1500 మీటర్ల, లో రజత …

Read More

మెడల్  సాధించే క్రమంలో  ప్రాణాలు పోగొట్టు కున్న వారు

అందరు ఒలింపిక్స్ లో మెడల్ సాధించిన వారి గురించి ఆలోచిస్తారు , కానీ ఆ మెడల్ సాధించే క్రమంలో ప్రాణాలు పోగొట్టు కున్న వారి గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు 2016 ఒలింపిక్స్ వరకు 22 మంది చనిపోయారు , అందులో 8 …

Read More

ఒలింపిక్స్ లో చీటింగ్ చేసిన ఆటగాళ్లు

  1904 ఒలింపిక్ గేమ్స్ మారథాన్ లో,American long distance runner Lorz తొమ్మిది మైళ్ళు (14.5 కిమీ) తర్వాత శ్వాస తీసుకోవడం లో ఇబ్బంది పడి ఆగిపోయాఢు .అప్పుడు అతని మేనేజర్ , పదకొండు మైళ్ళు (17.7 km) అతని …

Read More
లింగ మార్పిడి క్రీడాకారుడు

లింగ మార్పిడి చేసుకున్న మొట్టమొదటి క్రీడా కారుడు

ఈ సంవత్సరం లింగ మార్పిడి క్రీడా కారుల కు ఒలింపిక్స్ ఓ పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చినా విషయం అందరికి తెలిసిందే . అయితే మొట్ట మొదట లింగ మార్పిడి చేసుకున్న ఆట గానీ గురించి తెలుస! బ్రూస్ జెన్నా ర్ (అమెరికా …

Read More