వ్యాయామ విద్యలో ఉన్నతమైన వారసత్వం

వ్యాయామ  విద్యలో ఉన్నతమైన  వారసత్వం  ఈరోజులలో పోలిన వ్యాయామ విద్యను .గ్రీకులు  మొదటగా  ప్రారంభించారు  అని చెప్పవచ్చు  అప్పుడు వారు బహుమతి  కోసం పోటి పడేవానిని  అథ్లెట్ అని  పిలిచే వారు . గ్రీకులలో  ఉన్నత  వర్గాలకు  చెందిన  యుక్త వయసు …

Read More

నాణ్యమయిన జీవితానికి వ్యాయామ విద్య తోడ్పాటు

నాణ్యమయిన జీవితానికి  వ్యాయామ విద్య తోడ్పాటు  నాణ్యమయిన  జీవితం అంటే  ఏమిటి ?సంతోషం,ఆరోగ్యం, శారీరక దృఢత్వం ,వినోదం, అని కొంత మంది భావించారు .మరికొంత మంది  ఎలాంటి జబ్బులు రాక  పోవడం ,విశ్రాంత సమయం, అణిచివేతనుండి విముక్తి ,ప్రమాదం నుండి రక్షణ …

Read More

బారత దేశ వ్యాయామ విద్యా పితామహుడు

హ్యరి క్రొ  బ్ర క్  25  నవంబర్  1884 లో జన్మించాడు అమెరికా లో మరియు భారత దేశం లో వ్యాయామ విద్యా  శిక్ష కుడు గ పని  చేశాడు ఇతను 1920 లో ymc  colleges of physical education …

Read More

వివిధ దేశాలలో వ్యాయామ విద్యా

Physical education,  ను కామన్వెల్త్ దేశాల్లోPT(physical training) అని కూడా పిలుస్తారు.ఇది ప్రాధమిక మరియు మాధ్యమిక విద్య లో  ప్రారంభిస్తారుదక్షిణ కొరియా లో, విద్యార్థుల కు ప్రాధమిక మరియు ద్వితీయ స్థాయి పాఠశాలలో వ్యాయామ విద్యా 3 గంటలు  తప్పనిసరి సింగపూర్ …

Read More

Grandfather of Gymnastics

జోహన్ క్రిస్తోఫ్ ఫ్రెడరిక్ GutsMuths,  లేదా GutsmuthsGutsmuths   కు Grandfather of Gymnastics అని పేరు కలదుGutsMuths జర్మనీలో 1759 లో జన్మించాడుGutsMuths వేదాంతం. అలాగే భౌతిక, గణితం, తత్వశాస్త్రం, మరియు చరిత్ర అధ్యయనం చేశాడుGutsMuths సాధారణ పాఠశాల  ఉపాధ్యాయ డు …

Read More