షాట్ పుట్ స్కిల్

షాట్ పుట్ గ్రిప్ మరియు ప్లేస్ మెంట్ 1. షాట్ పుట్ హోల్డింగ్షాట్ పుట్ ను వేళ్ళతో పట్టుకోవాలి కాని plam అరచేతి తో లో పట్టు కో కూడదు.2.వేళ్లు కొద్దిగా    విస్తరించి గ్రిప్  కోసం బొటన వేలు ఆనించాలి3.. మెడ …

Read More

Loose clothing, shoelaces, long haircut outdoors during throw. False

  1896  నుండి     ఆధునిక ఒలింపిక్స్  షాట్ పుట్  పురుషులకు నిర్వహిస్తున్నారు..  1948    ఒలింపిక్స్  లో మహిళలకు  పోటీలు  ప్రారంబించారు.ట్రోయ్ ముట్టడి సమయంలో హోమర్ సైనికులు రాళ్ళూ  విసిరే  వారని  అల మొదలయిందని చెప్పాబడింది.        సుమారు మొదటి శతాబ్దం లో     Stone- …

Read More

షాట్-పుటింగ్ టెక్నిక్ లో గొప్పవాడుప్యారీ ఓబ్రెయిన్

   షాట్-పుటింగ్ టెక్నిక్  లో  విప్లవాత్మక మార్పు  తీసుకు వచ్చిన వ్యక్తీ   “ప్యారీ ఓబ్రెయిన్,”ఇతను మూడు ఒలింపిక్ పతకాలు గెలుచుకున్నాడు(రెండు బంగారు) మరియు 59, 60, 61, 62 మరియు 63 అడుగుల రికార్డ్ సాధించిన మొదటి వ్యక్తి అయ్యాడుదక్షిణ కాలిఫోర్నియా …

Read More