భారత దేశం లో సాఫ్ట్ బాల్ చరిత్ర

రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో 1944 మరియు 1945సంవత్సరం లో కొందరు బాలురు అమెరికా సైన్యం  తో సాఫ్ట్బాల్ గేమ్ జోధ్పూర్  లో ఆడారు    భారత సాఫ్ట్ బాల్ పిత మహుఢు  డాక్టర్ దశరథ్ మల్ మెహతా అతను మరియు అతని స్నేహితులు క్రమం …

Read More