మొదటి ఇండియన్ వాలీబాల్ స్టార్

Jimmy George వాలీ బాల్ ఆటలో గొప్ప క్రీడా కారునిగా ప్రసిద్ది చెందాడుఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏమిటంటే ఇతను భారత ఆటగాడు  ఇటలీ వాలి బాల క్లబ్ కు ఆడిన మొదటి భారతీయుడు.ఇతని తండ్రి యూనివర్సిటీ వాలి బాల్ ఆటగాడుఇతడికి 21 …

Read More

వాలీబాల్ చరిత్ర

 mintonette వాలీబాల్, అసలు పేరు విలియం G. మోర్గాన్ mintonette,1895 లో కనుగొన్నారు బాస్కెట్బాల్ కనిపెట్టిన తర్వాత కేవలం నాలుగు సంవత్సరాల ముందు. మోర్గాన్, YMCA యొక్క స్ప్రింగ్ఫీల్డ్ కాలేజీ గ్రాడ్యుయేట్, బాస్కెట్బాల్, బేస్బాల్, టెన్నిస్, మరియు హ్యాండ్బాల్ యొక్క కలయిక  తో …

Read More