ఆసియన్ గేమ్స్ 2018 లో వీడియో గేమ్స్ పోటీలు కూడా వున్నాయి

ఆసియన్ గేమ్స్ లో వీడియో గేమ్స్ పోటీలు ఏమిటి అని అనుకుంటున్నారా! మీరు విన్నది నిజమే, కాకపోతే ఈ గేమ్స్ ను esports అని పిలుస్తారు. esports అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్పోర్ట్స్ అని అర్దం. ఆసియన్ గేమ్స్2 0 1 8 లో పెస్తా ఒలారగా,ఇండోనేషియా లో జరగనున్నాయి,ఇవి “18 వ ఆసియన్ క్రీడలు ” జకర్త ఇండోనేషియా ఆసియన్ గేమ్స్ 2018 అని కూడ పిలుస్తారు.అయితే esports ను 2018 ఆసియన్ గేమ్స్ లో కేవలం ప్రదర్శన క్రీడగా మాత్రమే ప్రవేశ పెడుతున్నారు.2022 చైనా లో జరిగే ఆసియన్ గేమ్స్ లో మాత్రం మెడల్ ఈవెంట్స్ లో వుండ పోతుంది. Esports ఇది మల్టీ ప్లేయర్ గేమ్, 2019 నాటికి 427 మిలియన్ మంది చూస్తారు అని అంచనా వేస్తున్నారు.కొన్ని వీడియో గేమ్స్ సంస్థల అంచనా ప్రకారం 85 శాతం మంది పురుషులు 15 శాతం మహిళలు చూస్తున్నారు అని తెలిపారు. అంతే కాక వీరంతా 18 నుండి 34 సంత్సరాల వయసు వారు అని వెల్లడించింది. సౌత్ కొరియా లో esports ఆర్గనైజేషన్ లు ఉన్నాయి. సౌత్ కొరియా తో పొలిస్తే మిగితా దేశాల లో కాస్త నెమ్మదిగా వుందని చెప్పవచ్చు.ఇక మీదట వీడియో గేమ్స్ ఆడి కూడా ఆసియన్ గేమ్స్ లో పాల్గొన్న వచ్చు అన్నమాట.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *