హైజంప్

                                           హైజంప్

హైజంప్ దూకు విధానంలో 3 స్టెల్స్గా విభజింపబడెను. 

 1. వెస్టర్న్ రోల్ (Modified as Belly or Straddle Roll)
 1. ఈస్టర్న్ 5°5 (Modified as Scissors Style)
 1. ఫాస్బరి ప్లాఫ్

చాతుర్యములు (Skills)

1) అప్రోచ్ 2) టేకాఫ్ 3) క్రాసింగ్ ది బార్ 4) లాండింగ్

కొలతలు 

 1. పోల్ ఎత్తు 3.66 మీ.
 1. పోల్కి పోల్కి మధ్య దూరం 4 నుండి 4.04 మీ. 
 1. రన్వే 15 నుండి 20 మీ. 
 1. ల్యాండింగ్ ఏరియా పొడవు, వెడల్పు 5 x 3 మీ. 
 2. క్రాస్ బార్ పొడవు 4 మీ.
 1. క్రాస్ బార్ బరువు 2 కె.జి.లు
 1. క్రాస్ బార్ నిలువు ఫ్లాట్ఫామ్ వెడల్పు 4 సెం.మీ. 1. క్రాస్ బార్ నిలువు ప్లాట్ఫారం పొడవు 6 సెం.మీ.
 1. క్రాస్ బార్ టేకు కొయ్యతో లేక లోహంతోగాని చేసి ఉండవలయును.
 1. క్రాస్ బార్ నలుపు మరియు తెలుపు రంగులు కలిగి ఉండాలి.

                                               Practicing the High Jump Techniques

                                   Fosbury Flop Style

 

                                        Tie Break:

హైజంప్లో Tie ఏర్పడినపుడు ఈ విధంగా నిర్ణయించబడును.

 1. Tieఇచ్చిన ఎత్తు దగ్గర పోటీదారులు ఎన్ని తక్కువ అవకాశములు(Attempts) తీసుకొన్నది మొదట చూడవలెను.
 1. అప్పటికి Tie ఉండే, పోటీ ప్రారంభించినప్పటి నుండి చివరి వరకు పోటీదారుల్లో ఎవరు తక్కువ fouls చేస్తే ఆ పోటీదారుని విజేతగా నిర్ణయించవలెను.
 1. ఇంకను Teఉన్నటైతే ఏ పోటీదారులు వైఫల్యం చెందిన ఎత్తును మరి ఒకసారి దూకించాలి. ఎవరు ఆ ఎత్తును క్లియర్ చేస్తే అతనిని విజేతగా నిర్ణయించవలయును.
 1. ఇంకా Tieఉన్నట్టైతే ఎత్తును 2 సెం.మీ. తగ్గిస్తూ దూకించవలెను. ఈ సమయంలో పోటీదారునికి ప్రతి ఎత్తు దగ్గర ఒక అవకాశం ఇవ్వవలెను. దీనిని జంప్ ఆఫ్ అని అందురు. ఈ విధంగా ఎవరు ఆ ఎత్తును ఒకేసారి దూకుతారో వారిని విజేతగా నిర్ణయించవలెను.
 1. ఒకవేళ Te2 లేదా 8వ స్థానాలకు ఉన్నట్లయితే మొదట తెలిపిన రెండు పద్దతుల ద్వారా నిర్ణయించవలెను.
 1. ఇంకను 2, 3 స్థానాలకు Teఉన్నట్లయితే ఇద్దరిని సంయుక్త విజేతలుగా నిర్ణయిస్తారు.Sharing is caring!