భారత దేశం లో సాఫ్ట్ బాల్ చరిత్ర

భారత దేశం లో సాఫ్ట్ బాల్ చరిత్ర
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో 1944 మరియు 1945సంవత్సరం
లో కొందరు బాలురు అమెరికా సైన్యం  తో సాఫ్ట్బాల్ గేమ్ జోధ్పూర్  లో ఆడారు
  
భారత సాఫ్ట్ బాల్ పిత మహుఢు 
డాక్టర్ దశరథ్ మల్ మెహతా అతను మరియు అతని స్నేహితులు క్రమం తప్పకుండా సాఫ్ట్బాల్ ఆడుతూంఢె వారు
మొదటిసారి ఈ గేమ్ రాజస్థాన్ లో ప్రారంభమైందితర్వాత దేశం అంతటా వ్యాప్తి   చెందింది
డాక్టర్ దశరథ్ మల్ మెహతా 21 Nov 1961 న భారత సాఫ్ట్బాల్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేశాడు
 1964 సంవత్సరం  లో 
వారు సాఫ్ట్బాల్ గేమ్( అమెరికాలో ప్రధాన కార్యాలయంతో)  అంతర్జాతీయ సాఫ్ట్బాల్ సమాఖ్య తో సంబంధం ఏర్పాడి న్ది
1965 లో ఆస్ట్రేలియాలో
అంతర్జాతీయ సాఫ్ట్బాల్ ఫెడరేషన్  ప్రపంచ సాఫ్ట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ (మహిళలు) నిర్వహించారు.
అమెరికన్ జట్టు మార్చి, 1965 లో కలకత్తా వద్ద భారతదేశం పర్యటించి భారతీయ టీమ్ తో సాఫ్ట్బాల్ ఎగ్జిబిషన్ గేమ్ ఆడి నారు
1965 లో సాఫ్ట్బాల్ ఆట మొదటి పుస్తకం ప్రచురించబడింది
 1967 సంవత్సరం మొదటి జాతీయ సాఫ్ట్బాల్ పురుషులు మరియు మహిళల ఛాంపియన్షిప్  జోధ్పూర్  లో నిర్వహించబఢీన్ది
ఆంధ్ర ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్ జట్ల  ఇందు లో
 పాల్గొన్నాయి
1973 సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క సాఫ్ట్బాల్ అసోసియేషన్  అన్ని భారతదేశ 
కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ చే గుర్తింపు పొందింది
 
 
 
పనాజి (గోవా) లో మొదటిసారి కోచింగ్ క్యాంపు నిర్వహించారు

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *