దేవేంద్ర జజరియా ఖేల్ రత్న అవార్డుకు నామినేట్ చేయబడ్డాడు.

దేవేంద్ర జజరియా ఖేల్ రత్న అవార్డుకు నామినేట్ చేయబడ్డాడు.
మొట్ట మొదటి సారిగా ఒక పార  ఒలింపియన్ నామినెట్ చేయ బడినాడు.
జావెలిన్ త్రో లో  పార ఒలంపిక్స్ లో రెండు స్వర్ణ పథకాలు సాధించాడు
సెలక్షన్ కమిటీ మొదటి ప్రాధాన్యత గా జజరియా ను రెండవ ప్రాధాన్యత గా  హాకీ కెప్టెన్  సర్దార్ సింగ్ ను  ఎన్నుకున్నాదిఐతే ఇద్దరికి కలిపి అవార్డ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *