ఖో-ఖో

ఖోఖో ప్రాచీన కాలమునుండి ఆడబడుచున్న భారతీయ ఆట. ఈ ఆటకు పరికరములు లేకుండ సులభంగా ఆడుకోగల స్వభావికమైన ఆట. ఈ ఆట వ్యయంతో కూడిన ఆటకాదు. కావున ఈ ఆట అందరికి అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆట ద్వారా క్రీడాకారుల శరీర సామర్థ్యమును, సమర్ధతను, శక్తిని, వేగాన్ని పెంపొందించవచ్చును.
 
మన దేశంలో మొట్టమొదట భో-ఖో ఆటను మహారాష్ట్రలోని పూనేలో ఆరంభించబడినది. తరువాత 1914 సంవత్సరంలో భో-ఖో ఆటలో టోర్నమెంట్స్ నిర్వహించబడినాయి. 1925 సంవత్సరంలో భో-ఖో అసోసియేషన్ ఏర్పడింది. 1950 సంవత్సరంలో భారతీయ ఖో-ఖో సమాఖ్య ఏర్పడినది.

                

                                 ఖోఖో ఫీల్డ్ కొలతలు


1. భో-ఖో ఫీల్డ్ పొడవు, వెడల్పు                       27x 16 మీ.          23x 14 మీ.

 

2. భో-ఖో ఫీల్డ్ ఫ్రీజోన్                                            1.50మీ.                 1.50మీ.
 
 

3. స్మేర్స్ సంఖ్య                                                      8                                  8
 
 

4 మొదటి క్రాస్లైన్కి, పోస్టులైన్కి  
   మధ్య దూరం                                                         2.55మీ.             2.15మీ.
 

5.క్రాస్లైన్ల మధ్య దూరం                                        2.30 మీ.            1.90 మీ.
 
 

6.క్రాస్లైన్ల కొలతలు                                             16x 35 మీ.        14 x 30 మీ. 
 
 

7.సెంటర్ లైనుచే విభజింపబడిన 
     ప్రతి భాగపు కొలతలు                                       7.85 మీ.            6.85 మీ.
 
 

8. సెంటర్ లైన్ పొడవు                                            24 మీ.               20 మీ.
 
 

9.సెంటర్ లైన్ వెడల్పు                                   30 సెం.మీ.    30 సెం. మీ.
 
 

10. స్క్వేర్ కొలతలు                                          35x 30 మీ.       30 x 30 మీ.
 
 

11.లాబీ కొలతలు                                                   1.50 మీ.            1.50 మీ.
 
 

12.లైన్ల మందము                                                (3 సెం.మీ. –5 సెం.మీ.)                             
 

13లేన్స్ సంఖ్య                                                               8

 
 

14.ఫ్రీజోన్ కొలతలు                                             1.50×16 1.50×14 మీ.

 

పోస్టు కొలతలు

 

1. పోస్టు                                                                 1.20 నుండి 1.25 మీ.

2. పోస్టు చుట్టు కొలత                                           9 సెం.మీ. – 10 సెం.మీ.

 

క్రీడాకారుల

1. ప్రతి టీములోని క్రీడాకారుల సంఖ్య                        12

2. ప్రతి మ్యాచ్లో క్రీడాకారుల సంఖ్య                              9

3. ప్రతి టీములోని సబ్స్టిట్యూట్స్ సంఖ్య                  3

4. రన్నర్స్ – గ్రూప్ల సంఖ్య                                      3

5. సెంటర్లో కూర్చున్న ఆటగాళ్ళను చేజర్లు’ అంటారు.

6. రన్నర్స్ను తాకే చేజర్ను యాక్టివ్ చేజరని అంటారు.

7. చేజర్స్కు ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న ఆటగాళ్ళను ‘రన్నర్స్’

అని అందురు.

 

చాతుర్యములు

ఖో ఖో ఆటలో క్రీడాకారులు కింద సూచించిన చాతుర్యములు తప్పకుండా అభ్యాసం చేయాలి.

1) Running.

2) Chasing,

3) Sitting Positions:1. Bullet toe method, 2parallel toe method,

4) How to give Kho:1. Cross step method, 2. Proximal method,

5) Kinds ofKho:

1. Simple Kho, 2. Judgment Kho, 3. Fake Kho, 4. Late Kho, 5. Advance Kho or
Early Kho,

6) Diving: 1.
Spot or Advance dove. 2. Running dive, 3. Pole dive or Pole touch,

7) Tapping,

8) Running with Zigzag

9) Single Chain,

10) Double Chain

11) Ring Play:
1. Short
Ring 2. Medium Ring, 3. Longring.

మ్యాచ్ నియమాలు:

1. భో-ఖో ఆటలో ప్రతి టీములో 9 మంది ఆటగాళ్ళు మరియు 3 ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాళ్ళు ఉంటారు.
2. 9 నిమిషాలు వ్యవధి కలిగిన నాలుగు రన్నింగ్స్, చేజింగ్స్ వంతులుగా ఒక ఇన్నింగ్లో ఉంటాయి. ఒక మ్యాచ్లో 4 టర్న్లు ఉంటాయి.
రన్నర్స్, వారు ఆడే క్రమముతో తమ పేర్లు స్కోరు వద్ద నమోదు చేయించుకోవాలి.

ఔట్ అయిన తరువాత తదుపరి ముగ్గురు రెండు ఖోలు ఇవ్వక ముందే ఫీల్డ్లోకి రావాలి. అలా లోపలికి ప్రవేశించని ఆటగాళ్ళు ఔట్ అయినట్లు ప్రకటించబడను. తన వంతు రాకముందు వచ్చిన ఆటగాళ్ళను కూడా ఔట్ అయినట్లుగా తెలుపబడును. ప్రతి టీములోని రన్నర్స్ ఒకవైపు నుండి ఆట స్థలంలోకి రావలెను. చేజర్ కాని మరియు రన్నర్ ఇవ్వబడిన సమయానికి ముందే టర్న్ ముగించుకొనుటకు అవకాశముంది. చేజర్ లేక రన్నర్ లేక జట్టు యొక్క కెప్టెన్ ఈ విషయాన్ని రిఫరీకి తెలియబరచి ఆటను ఆపమని కోరవచ్చును.

ఒక ఇన్నింగ్ తరువాత 5 నిమిషాలు విరామం ఉంటుంది. రన్నర్ ఔట్ అయితే ఒక పాయింట్ ఇవ్వబడును. ఏ టీము ఎక్కువ పాయింట్స్ సంపాదిస్తే ఆ టీము విజేతగా నిర్ణయించబడును.

 

Sharing is caring!