పోల్వాల్ట్ చరిత్ర

1829 BC లో పురాతన ఐర్లాండ్  పోలేవల్ట్ నిర్వహించినట్లు గ తెలుస్తుంది పోలేవల్ట్  2500 బీసీ కి ముందు మిలిటరీ లో వాడేవాళ్ళు. యుద్ధ సమయం లో గోడలకు నిచన లు వేసే సమయం కంటే పోల్వాల్ట్ వేయడం ద్వార  సులభంగా ఉంటుందని భావించారు

పంట పెరుగుదల సమయంలో వివిధ  కాలువల మీద పనిచేసేటప్పుడు.
రైతులు   వర్తులాకార    నీటిపారుదల గుంటలు దాటటానికి ఒక సాధనంగా  పోల్ వల్ట్ ను ఉపయోగఇంచే వారు అని కూడా నమ్ముతారు
పురాతన ఒలింపిక్ గేమ్స్      గ్రీక్ అథ్లెట్లు పోల్ వల్ట్ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు
ట్రాక్ మరియు ఫీల్డ్ ఈవెంట్స్ ‘వెబ్సైట్.ప్రకారం
గ్రీక్ లు నిజానికి యుద్ధం కోసం అభ్యాసంలో ఉపయోగించే.వారని
కానీ చివరికి పోటీ క్రీడ దారితీసింది.ఆని తెలిపింది

 

1896 పోల్ ఒక ప్రముఖ ట్రాక్ మరియు ఫీల్డ్ ఈవెంట్ వంటి ఒలింపిక్ పోటీ .గ ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది
పోల్ వల్ట్  శతాబ్దాల కంటే ఎక్కువ పరుషులఆధిపత్య  గల ఈవెంట్ఉంది
వెదురు వంటి చెక్కతో తయారు స్తంభాలు ఉపయోగించారు ట్రాక్ మరియు ఫీల్డ్ ఈవెంట్స్ ప్రకారం, 1950 లో ఫైబర్ గ్లాస్ స్థంభాలు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి
2000ఒలింపిక్ క్రీడలసందర్భంగా పోల్ వాల్ట్ లో
మహిళలు పాల్గొనేందుకు అనుమతించినారు

 

,ఆధునిక ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో ప్రవేశ పెట్టిన తరువాత  పోల్వాల్ట్ రికార్డ్స్ నమోదు చేయబడ్డాయి
1994 లో
సెర్జీ Bubka 6.14 మీటర్లఎత్తు రికార్డు  వుంది

పోల్ వాల్ట్ 1985 లో6 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ.  దూకిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా రికార్డు సృష్టించాడు.

 

జంపాల రమేష్

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *