టేబుల్ టెన్నిస్

 

చాతుర్యములు (Skills):

Grip: Backhandgrip,Forehandgrip, Backspin grip, Top Spin grip, 2.Fore hand shot, 3. Back Hand Shot, 4. Stance, 5. Service, 6. Side Spin, 7. Top Spin, 8. Back Spin, 9. Push Shot, 10. Chap, 11. Back Return, 12. Drive, 13, Smash, 14, Drop Shot.

టేబుల్, నెట్ యొక్క కొలతలు:

టేబుల్పొడవు                            2.74 మీ.

టేబుల్వెడల్పు                      1.525 మీ.

నేలపైనుండి ఎత్తు –                76 సెం.మీ.

నెట్ పొడవు –                                   1 .82 మీ.

టేబుల్నుండి నెట్ ఎత్తు       15.25 సెం.మీ.

ప్లేఏరియా పొడవు- వెడల్పు – 14 x 75.

బంతి కొలతలు:

బంతిబరువు –                                     2.5గ్రా

బంతి చుట్టుకొలత-                  4 సెం. మీ.

రంగు –                               తెలుపు ,ఆరంజ్

అధికారులు:                                         – 2

మ్యాచ్స్:

7 గేములు ఆడవలెను.
ప్రతి మ్యాచ్ గెలుపుకు 11 పాయింట్స్ పొందలెను.

టైమ్ అవుట్ – 1 ని ఇవ్వబడును.
గేముల మధ్య విరామము – 2 ని ఇవ్వబడును.

 

Sharing is caring!