ఒలింపిక్ పథకం మరియు నోబెల్ ప్రైజ్ గెలిచిన ఆటగాడు

ఫిలిప్ జాన్ నోయెల్ బేకర్, ఒక బ్రిటిష్ రాజకీయవేత్త, దౌత్యవేత్త, విద్యా,వేత్త అసాధారణ ఔత్సాహిక అథ్లెట్ మరియు నిరాయుధీకరణ కోసం ప్రచారం చేసిన వ్యక్తి

అతను బ్రిటిష్ జట్టు జెండా చేపట్టి ఆంట్వెర్ప్ 1920 వేసవి ఒలింపిక్స్లో1500 మీటర్ల, లో రజత పతకం గెలుచుకున్నాడు, మరియు 1959 [నోబెల్ శాంతి బహుమతి అందుకున్న డు

ఒలింపిక్ మెడల్ గెలిచి , మరియు నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్న ఏకైక వ్యక్తి. నోయెల్-బేకర్

Posted via Blogaway

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *