ఎందుకు ఇండీస్ మరియు ఇండియాలో క్రికెట్ ప్రసిద్ధమైంది

క్రికెట్

 

క్రికెట్ కనుగొన్నది బ్రిటన్ కావున వెస్ట్ ఇండీస్ మరియు ఇండియా
బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యంలో ఉండటం  వలన, వెస్ట్ ఇండీస్ మరియు ఇండియాలో క్రికెట్ ప్రసిద్ధమైంది.
బ్రిటీష్ వలసరాజ్యాలు సహజంగా దీనిని ఆచరించాయి అందువల్ల అది అన్ని దేశాలకు ఈ సంస్కృతి  వ్యాపించింది.
ఇతర క్రికెట్ దేశాల గురించి చూద్దం ఉదాహరణకు: ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా మరియు న్యూజీలాండ్ అన్ని బ్రిటీష్ కాలనీలుగా ఉన్నాయి.
దక్షిణ అమెరికా ప్రధానంగా స్పెయిన్ మరియు పోర్చుగల్  వలసల వలన ఏర్పడింది  అందుచేత
వీరు క్రికెట్ ఆడలేదు.
దీని అర్థం స్థానికుల మధ్య ఇది ​​ఎన్నడూ అభివృద్ధి చెందలేదు.
కేవలం బ్రిటిష్ పాలిత దేశాల లో మాత్రమే అభివృద్ధి చెందింది అని తెలుసుతుంది.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *